Asma Tammah

Dengan nama ALLAH yang Maha Pengasih dan Penyayang. Aku berlindungkepada ALLAH Yang Maha Pemurah dan berpegang teguh pada kalimat-kalimatNya yang sempurna yang tidak dapat dipengaruhi oleh sesiapapun juga, baik yang taat mahupun orang fasik, dari kejahatan yang turun darilangit dan kejahatan yang naik ke langit, kejahatan yang ada di muka bumi,kejahatan fitnah-fitnah dan peristiwa yang membawa akibat buruk yang terjadi siang dan malam, kecuali peristiwa yang membawa kebaikan, wahaiTuhan kami Yang Maha Rahman.

Penjelasan:
Ketika Rasulullah s.a.w sedang dalam perjalanan ke israa’, sebelum sampai ke tempat yang dituju tercium olehnya bau yang harum, bau Masitah penyisir anak firaun. Disitu Nabi s.a.w melihat ifrit yang mengikuti daribelakang dengan obor api pembakar kebenaran hendak membinasakan Rasulullah s.a.w. malaikat Jibril mengajarkan kalimat sakti (KalimatTammah) untuk menolak dan mengahancurkan ifrit tersebut. Kalimat itu dibaca oleh Rasulullah s.a.w maka ifrit tersungkur jatuh di atas tanah terbakar menjadi abu oleh api obornya sendiri.Maka dengan ini kalimat tersebut di atas dapat dipergunakan untu kmengusir ifrit dan syaitan yang hendak melemahkan keimanan kita dan untuk menghindarkan diri dari kejahatan manusia yang mengikuti nafsu syaitannya dan dari segala kejahatan apa saja yang ada di dunia ini.

Keterangan:
Tahap 1
A’uudzu bikalimaatilaahit taammati min syarri maa kholaq.
Artinya :
“Aku berlindung dengan kalimat Tuhan yang Maha Sempurna darisemua kejahatan yang dijadikanNya”
Diwirid selama 7 hari berturut-turut sebanyak 99 kali di setelah Subuh danMaghrib.

Tahap 2
A’uudzu bikalimaatillahit taammati min kulli syaithonin wa haammatin wa mingkulli ‘aiinin laammah.
Artinya : “Aku berlindung dengan kalimat Tuhan yang Maha Sempurna dari syaitan yang menggoda dan dari pandangan mata yang menyeramkan.”
Diwirid selama 7 hari berturut-turut sebanyak 99 kali di tengah malam.

Tahap 3
A’uudzu biwaj’hillaahil kariimWa bikalimaatil laahit taammaatil latii laa yujaawizuhunna barrunwa laa faajirunmin syarri maa yanzilu minas’sama’iWa min syarri maaya’ ruju fiihaWa min syarri maa dzaro-a fiil ardhiWa min syarri ma yakh’ruju minhaaWa min fitanil laili wan nahaariWa min thowaariqil laili wan nahaari illa thooriqonYath’ruqu bikhoirin ya rahman.
Artinya :
“Aku berlindung pada Tuhan Yang Maha Pemurah dan berpegangteguh pada kalimat-kalimatNYA yang sempurna yang tidak dapatdiperangaruhi oleh siapapun juga, baik orang taat maupun orang fasik, darikejahatan yang turun dari langit dan kejahatan yang naik ke langit,kejahatan yang ada dimuka bumi dan kejahatan yang keluar dari bumi,kejahatan fitnah-fitnah dan peristiwa yang membawa akibat buruk yangterjadi siang dan malam, kecuali peristiwa yang membawa kebaikan, YaTuhan kami yang Maha Rahman (Pengasih).”Dibaca setiap hari, sampai hafal.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s