Ilmu Hikmah Rijalul Ghaib

Ilmu Hikmah Rijalul Ghaib  ini berguna untuk bertemu dan bersahabat dengan Wali Khalifah masa ini dari golongan Rijalul Ghaib.
Adapun Syaratnya :
Selama 41 hari berturut – turut, bacalah amalannya sebanyak 27 kali setiap selesai sholat fardhu dan 73 kali pada malam hari setelah sholat hajad.

Amalannya adalah sebagai berikut:
“Bismillaahirrahmaanirrahiim. Inna rabbaka ya’lamu annaka taquumu adnaa min
tsulutsayil layli wanishfahu watsulutsahu wathaa-ifatun minal ladziina ma’aka, wallaahu yuqaddirul layla wan nahaara, ‘alima an lan tuhsuuhu fataaba ‘alaykum, faqrauu maa tayassara minal qur-aani,’alima an sayakuunu minkum mardaa, wa akharuuna yadhribuuna fiil ardhi yabtaghuuna minfadhlillaahi, wa akharuuna yuqaatiluuna fii sabiilillaahi, faqrauu maa tayassara minhu, waaqiimuush shalaata waaatuuz zakaata
wa-aqridhullaaha qardhan hasanan, wamaa tuqaddimuulianfusikum minkhayrin tajiduuhu ‘indallaahihuwa khayran wa-a’zhama ajran, wastaghfirullaaha innallaahaghafuurun rahiimun.”

Setelah lebih dari 40 hari, insya Allah salah seorang Rijalul Ghaib akan datang dan mengajari kalian berbagai ilmu agama Islam dan spiritual.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s