Contoh Tembang Sinom

Ini salah satu contoh tembang sinom.

Sun iki dhutaning nata
prabu kenya Majapahit
kekasih Damar Sasangka
atma mantune ki patih
magang anyar awak mami
tahta bisma praptaningsun
ingutus Sang Narpendah
kinen mocok murdantaji
marmaningsun ingutus
ywa mindho karya

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s