BULAN JAWA DAN PASARAN UNTUK MELAKSANAKAN PERNIKAHAN

HARI- HARI UNTUK
MANTU DAN IJAB
PENGANTIN
(baik buruknya bulan
untuk mantu):
1. Bulan Jw. Suro :
Bertengkar dan
menemui kerusakan
(jangan dipakai)
2. Bulan Jw. Sapar :
kekurangan, banyak
hutang (boleh
dipakai)
3. Bulan Jw Mulud :
lemah, mati salah
seorang (jangan
dipakai)
4. Bulan jw.
Bakdamulud :
diomongkan jelek (boleh
dipakai)
5. Bulan Jw.
Bakdajumadilawal :
sering kehilangan,
banyak
musuh (boleh dipakai)
6. Bulan Jw.
Jumadilakhir : kaya akan
mas dan perak
7. Bulan Rejeb : banyak
kawan selamat
8. Bulan Jw. Ruwah :
selamat
9. Bulan puasa : banyak
bencananya (jangan
dipakai)
10. Bulan Jw. Syawal :
sedikit rejekinya,
banyak hutang
(boleh dipakai)
11. Bulan Jw. Dulkaidah :
kekurangan, sakit-
sakitan,
bertengkar dengan
teman (jangan dipakai)
12. Bulan Jw. Besar :
senang dan selamat
BULAN TANPA
ANGGARA KASIH
Hari anggara kasih
adalah selasa kliwon,
disebut hari
angker sebab hari itu
adalah permulaan masa
wuku.
Menurut adat Jawa
malamnya (senin
malam menghadap)
anggara kasih orang
bersemedi,
mengumpulkna
kekuatan
batin untuk kesaktian
dan kejayaan. Siang
harinya (selasa
kliwon) memelihara,
membersihkan pusaka
wesi aji,
empu mulai membikin
keris dalam majemur
wayang.
Bulan – bulan anggoro
kasih tidak digunakan
untuk mati,
hajat-hajat lainnya dan
apa saja yang
diangggap penting.
Adapun bulan-bulan
tanpa anggara kasih
adalah:
1. dalam tahun Alib
bulan 2 : Jumadilakhir
dan besar
2. dalam tahun ehe
bulanl 2 dan :
jumadilakhir
3. dalam tahun jimawal
bulan 2 : Suro dan rejeb
4. dalam tahun Je bulan
2 : Sapar
5. dalam tahun Dal bulan
2 : yaitu sapar dan
puasa
6. dalam tahun Be bulan
2 : mulud dan syawan
7. dalam tahun wawu
bulan 2 : Bakdomulud/
syawal
8. dalam tahuin Jimakir
bulan 2 : Jumadilawal
dan
Dulkaidkah
SAAT TATAL
Saat tatal dibawah ini
untuk memilih waktu
yang baik
untuk mantu juga untuk
pindah rumah,
berpergian jauh dan
memulai apa saja yang
dianggap penting.
Ketentuan saat itu
jatuh pada pasaran
(tidak pada
harinya ) :
1. pasaran legi : mulai
jam 06.00 nasehet.mulai
jam 08.24
Rejeki : mulai jam 25.36
rejeki mulai dri jam 10
48
selamat, mulai jam
13.12 pangkalan atau
(halangan) mulai
jam 15.36 pacak wesi
2. pasaran pahing : mulai
jam 06.00 rejeki, jam
08.24
selamat, jam 10.48
pangkalan, jam 13.12
pacak wesi, jam
15.36 nasehat.
3. pasaran pon : mulai
jam 06.00 selamat, jam
08.24
pangkalan, jam 10.48
pacak wesi, jam 13.12
nasehat, jam
15.36 rejeki
4. pasaran wage mulai
jam 06.00 pangkalan,
jam 08.24
pacak wesi, jam 13.12
nasehat jam 15.36
selamat.
5. pasaran kliwon, mulai
jam 06.00 pacak wesi,
jam 08.24
nasehat, jam 10.48
rejeki, jam 13-12
selamat jam 13.36
pangkalan.
HARI PASARAN UNTUK
PERKAWINAN
Neptu dan hari pasaran
dijumlah kemudian
dikurangi/
dibuang enam-enam
apabila tersisa:
1 jatuh, mati, (tidak
baik) asalnya bumi
2 jatuh, jodoh (baik)
asalnya jodoh dengan
langit
3 jatuh , selamat atau
baik asalnya barat
4 jatuh, cerai atau tidak
baik asalnya timur
5 jatuh, prihatin (tidak
baik) asalnya selatan
6 jatuh, mati besan
(tidak baik) asalnya
utara

Advertisements

BULAN JAWA DAN PASARAN UNTUK MELAKSANAKAN PERNIKAHAN

HARI- HARI UNTUK
MANTU DAN IJAB
PENGANTIN
(baik buruknya bulan
untuk mantu):
1. Bulan Jw. Suro :
Bertengkar dan
menemui kerusakan
(jangan dipakai)
2. Bulan Jw. Sapar :
kekurangan, banyak
hutang (boleh
dipakai)
3. Bulan Jw Mulud :
lemah, mati salah
seorang (jangan
dipakai)
4. Bulan jw.
Bakdamulud :
diomongkan jelek (boleh
dipakai)
5. Bulan Jw.
Bakdajumadilawal :
sering kehilangan,
banyak
musuh (boleh dipakai)
6. Bulan Jw.
Jumadilakhir : kaya akan
mas dan perak
7. Bulan Rejeb : banyak
kawan selamat
8. Bulan Jw. Ruwah :
selamat
9. Bulan puasa : banyak
bencananya (jangan
dipakai)
10. Bulan Jw. Syawal :
sedikit rejekinya,
banyak hutang
(boleh dipakai)
11. Bulan Jw. Dulkaidah :
kekurangan, sakit-
sakitan,
bertengkar dengan
teman (jangan dipakai)
12. Bulan Jw. Besar :
senang dan selamat
BULAN TANPA
ANGGARA KASIH
Hari anggara kasih
adalah selasa kliwon,
disebut hari
angker sebab hari itu
adalah permulaan masa
wuku.
Menurut adat Jawa
malamnya (senin
malam menghadap)
anggara kasih orang
bersemedi,
mengumpulkna
kekuatan
batin untuk kesaktian
dan kejayaan. Siang
harinya (selasa
kliwon) memelihara,
membersihkan pusaka
wesi aji,
empu mulai membikin
keris dalam majemur
wayang.
Bulan – bulan anggoro
kasih tidak digunakan
untuk mati,
hajat-hajat lainnya dan
apa saja yang
diangggap penting.
Adapun bulan-bulan
tanpa anggara kasih
adalah:
1. dalam tahun Alib
bulan 2 : Jumadilakhir
dan besar
2. dalam tahun ehe
bulanl 2 dan :
jumadilakhir
3. dalam tahun jimawal
bulan 2 : Suro dan rejeb
4. dalam tahun Je bulan
2 : Sapar
5. dalam tahun Dal bulan
2 : yaitu sapar dan
puasa
6. dalam tahun Be bulan
2 : mulud dan syawan
7. dalam tahun wawu
bulan 2 : Bakdomulud/
syawal
8. dalam tahuin Jimakir
bulan 2 : Jumadilawal
dan
Dulkaidkah
SAAT TATAL
Saat tatal dibawah ini
untuk memilih waktu
yang baik
untuk mantu juga untuk
pindah rumah,
berpergian jauh dan
memulai apa saja yang
dianggap penting.
Ketentuan saat itu
jatuh pada pasaran
(tidak pada
harinya ) :
1. pasaran legi : mulai
jam 06.00 nasehet.mulai
jam 08.24
Rejeki : mulai jam 25.36
rejeki mulai dri jam 10
48
selamat, mulai jam
13.12 pangkalan atau
(halangan) mulai
jam 15.36 pacak wesi
2. pasaran pahing : mulai
jam 06.00 rejeki, jam
08.24
selamat, jam 10.48
pangkalan, jam 13.12
pacak wesi, jam
15.36 nasehat.
3. pasaran pon : mulai
jam 06.00 selamat, jam
08.24
pangkalan, jam 10.48
pacak wesi, jam 13.12
nasehat, jam
15.36 rejeki
4. pasaran wage mulai
jam 06.00 pangkalan,
jam 08.24
pacak wesi, jam 13.12
nasehat jam 15.36
selamat.
5. pasaran kliwon, mulai
jam 06.00 pacak wesi,
jam 08.24
nasehat, jam 10.48
rejeki, jam 13-12
selamat jam 13.36
pangkalan.
HARI PASARAN UNTUK
PERKAWINAN
Neptu dan hari pasaran
dijumlah kemudian
dikurangi/
dibuang enam-enam
apabila tersisa:
1 jatuh, mati, (tidak
baik) asalnya bumi
2 jatuh, jodoh (baik)
asalnya jodoh dengan
langit
3 jatuh , selamat atau
baik asalnya barat
4 jatuh, cerai atau tidak
baik asalnya timur
5 jatuh, prihatin (tidak
baik) asalnya selatan
6 jatuh, mati besan
(tidak baik) asalnya
utara